1ος Διαγωνισμός Α.Ι. Εικόνων by Tech to me About it

analog photo of a greek teen boy age 18 at communist political rally, full-body shot, photo of red flags ,close-up shot, waving in motion, blue sky, volumatic Lighting, Depth of field, lots of detail, ultra photoreal, Polaroid 3200dpi scan medium format film Portra 800, Depth of field, lots of detail --v 4 | Από: MidJourney

3
Votes
202
Views
1 Year
Since posted

Η προθεσμία της ψηφοφορίας έχει λήξει.