Κατηγορια

Εφαρμογες

Μεγέθυνση Εικόνων με Τεχνητή Νοημοσύνη

Με την χρήση του κατάλληλου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να μεγεθύνουμε μία εικόνα χωρίς να αλλοιωθεί η ανάλυση της. Για παράδειγμα μπορούμε να μετατρέψουμε μία εικόνα 360p σε 1080p. Εδώ θα δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό με την A.Ι. εφαρμογή ESRGAN. Το ESRGAN είναι το ακρωνύμιο της φράσης “Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks”…

Stable Diffusion! Το A.I. Εργαλείο που Δημιουργεί Εικόνες από Κείμενο

To Stable Diffusion είναι ένα μοντέλο τελευταίας τεχνολογίας για την δημιουργία εικόνων με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης! Το μοντέλο δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα CompVis και ο κώδικας του καθώς και το εκπαιδευμένο μοντέλο δώθηκε ανοιχτά και ελεύθερα στην κοινότητα. Έτσι λοιπόν, σήμερα μπορούμε όλοι να το δοκιμάσουμε και να φτιάξουμε τις δικές μας εικόνες!…