1ος Διαγωνισμός Α.Ι. Εικόνων by Tech to me About it

analog photo of a 90's greek girl age 20 holding a tray full of cut small red carnation flowers, closeup shot to the tray, 1998, anamorphic, volumatic Lighting, Depth of field, lots of detail, ultra photoreal, Polaroid 3200dpi scan medium format film Portra 800, Depth of field, lots of detail --v 4 | Από: MidJourney

1
Votes
363
Views
1 Year
Since posted

Η προθεσμία της ψηφοφορίας έχει λήξει.